Dysgu Gyda Ni

Gweithio gyda’n gilydd i ysbrydoli a thyfu

Mae’r bartneriaeth yn cyflwyno ystod eang o gyrsiau ar gyfer dysgu oedolion yn y gymuned. Mae mwyafrif y ddarpariaeth yn cynnwys Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill (SSIE) a chyrsiau addysg sylfaenol oedolion, tra bod y coleg a Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes y Cyngor yn cynnig darpariaeth yn y celfyddydau gweledol a chreadigol.

Ein Cyrsiau

Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe

Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe


Mae Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe yn darparu ystod o gyrsiau gwahanol ar lefelau Mynediad i Hyfedredd gan gynnwys cyrsiau prif ffrwd Cymraeg i Oedolion, Cymraeg yn y Gweithle, Cymraeg i’r Teulu a Chymraeg Gwaith. Mae hefyd yn darparu rhaglen o gyfleoedd dysgu anffurfiol i ddysgwyr ymarfer ac ymestyn eu medrau Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth. 

Coleg Gŵyr Abertawe

Coleg Gŵyr Abertawe


Addysg Sylfaenol i Oedolion
Cyrsiau Llythrennedd Digidol, Llythrennedd a Rhifedd ar Gampws Llwyn y Bryn a llyfrgelloedd Tre-gŵyr a Gorseinon.


ESOL
Dosbarthiadau lefel Dechreuwyr i lefel Uwch ar Gampws Llwyn y Bryn.


Y Celfyddydau Gweledol
Amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser ar Gampws Llwyn y Bryn.


Gosod Brics, Gwaith Coed, Plymwaith, Plastro, Peintio ac Addurno
Addysgir y cyrsiau hyn yn Gymraeg a Saesneg.

Addysg Oedolion Cymru

Addysg Oedolion Cymru


Mae darpariaeth Addysg Oedolion Cymru yn Abertawe yn canolbwyntio’n bennaf ar gyflwyno cyrsiau SSIE (ESOL)  ‘cyffredinol’ a ‘chyd-destunol’, yn ogystal â chyrsiau ym maes Dysgu Teuluol a Chelf a Chrefft.

 

Gwybodaeth am Ddosbarthiadau SSIE (ESOL)


Dosbarthiadau Eraill yn Abertawe

Dewiswch Lefelau

Gweld Pob Cwrs
clear level filters Dad-ddewis
Anachrededig
Cyn Mynediad
Mynediad 1
Mynediad 2
Mynediad 3
Lefel 1
Lefel 2
Lefel 3
Lefel 4
Lefel 5
Lefel 6
Lefel 7
Lefelau Arall

Dim Canlyniadau.

Rhowch gynnig ar
wahanol
ddetholiadau
neu
wahanol
chwiliad
.

Lefel

Teitl Cwrs

Darparwr

Anachrededig Celf a Chrefft Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig Gwaith Brics (Dwyieithog) Coleg Gŵyr Abertawe
Anachrededig Gwaith Coed (Dwyieithog) Coleg Gŵyr Abertawe
Anachrededig Coginio Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig Ffotograffiaeth Digidol a Golygu Delweddau Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig SSIE (ESOL) Coleg Gŵyr Abertawe
Anachrededig SSIE (Cyffredinol) Addysg Oedolion Cymru
Anachrededig Sgiliau Hanfodol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig Dysgu Teuluol Addysg Oedolion Cymru
Anachrededig Dysgu Teuluol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig Trefnu Blodau a Flodeuwriaeth Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig Iechyd a Lles Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig TG a Llythrennedd Digidol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig Cerddoriaeth ac iaith Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig Gwerthfawrogi Cerddoriaeth (Cerddoriaeth Glasurol) Addysg Oedolion Cymru
Anachrededig Crefft Nodwydd a Creu Dillad Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Anachrededig Peintio ac Addurno (Dwyieithog) Coleg Gŵyr Abertawe
Anachrededig Plastro (Dwyieithog) Coleg Gŵyr Abertawe
Anachrededig Plymwaith (Dwyieithog) Coleg Gŵyr Abertawe
Anachrededig Ymarferol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Cyn Mynediad SSIE (ESOL) Coleg Gŵyr Abertawe
Cyn Mynediad SSIE (Cyffredinol) Addysg Oedolion Cymru
Cyn Mynediad Sgiliau Hanfodol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Cyn Mynediad TG a Llythrennedd Digidol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 Celf a Chrefft Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 Coginio Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 Llythrennedd Digidol Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 1 Ffotograffiaeth Digidol a Golygu Delweddau Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 SSIE (ESOL) Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 1 SSIE (Cyffredinol) Addysg Oedolion Cymru
Mynediad 1 Sgiliau Hanfodol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 Dysgu Teuluol Addysg Oedolion Cymru
Mynediad 1 Dysgu Teuluol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 Trefnu Blodau a Flodeuwriaeth Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 Iechyd a Lles Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 TG a Llythrennedd Digidol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 Llythrennedd Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 1 Cerddoriaeth ac iaith Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 Crefft Nodwydd a Creu Dillad Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 1 Rhifedd Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 1 Ymarferol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 Celf a Chrefft Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 Coginio Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 Llythrennedd Digidol Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 2 Ffotograffiaeth Digidol a Golygu Delweddau Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 SSIE (ESOL) Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 2 SSIE (Cyffredinol) Addysg Oedolion Cymru
Mynediad 2 Sgiliau Hanfodol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 Dysgu Teuluol Addysg Oedolion Cymru
Mynediad 2 Dysgu Teuluol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 Trefnu Blodau a Flodeuwriaeth Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 Iechyd a Lles Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 TG a Llythrennedd Digidol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 Llythrennedd Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 2 Cerddoriaeth ac iaith Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 Crefft Nodwydd a Creu Dillad Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 2 Rhifedd Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 2 Ymarferol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Celf a Chrefft Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Coginio Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Llythrennedd Digidol Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 3 Ffotograffiaeth Digidol a Golygu Delweddau Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 SSIE (ESOL) Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 3 SSIE (Cyffredinol a Chyd-destunol) Addysg Oedolion Cymru
Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Dysgu Teuluol Addysg Oedolion Cymru
Mynediad 3 Dysgu Teuluol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Trefnu Blodau a Flodeuwriaeth Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Iechyd a Lles Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 TG a Llythrennedd Digidol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Llythrennedd Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 3 Cerddoriaeth ac iaith Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Crefft Nodwydd a Creu Dillad Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Rhifedd Coleg Gŵyr Abertawe
Mynediad 3 Ymarferol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Mynediad 3 Celfyddydau Gweledol Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 1 Celf a Chrefft Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 1 Llythrennedd Digidol (Dwyieithog) Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 1 Ffotograffiaeth Digidol a Golygu Delweddau Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 1 SSIE (Cyffredinol a Chyd-destunol) Addysg Oedolion Cymru
Lefel 1 SSIE (ESOL) Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 1 Dysgu Teuluol Addysg Oedolion Cymru
Lefel 1 Trefnu Blodau a Flodeuwriaeth Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 1 Iechyd a Lles Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 1 TG a Llythrennedd Digidol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 1 Llythrennedd Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 1 Cerddoriaeth ac iaith Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 1 Rhifedd (Dwyieithog) Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 1 Ymarferol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 1 Celfyddydau Gweledol Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 2 Llythrennedd Digidol (Dwyieithog) Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 2 Ffotograffiaeth Digidol a Golygu Delweddau Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 2 SSIE (ESOL) Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 2 Dysgu Teuluol Addysg Oedolion Cymru
Lefel 2 Trefnu Blodau a Flodeuwriaeth Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 2 TG a Llythrennedd Digidol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 2 Llythrennedd Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 2 Cerddoriaeth ac iaith Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 2 Rhifedd (Dwyieithog) Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 2 Ymarferol Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
Lefel 2 Prentisiaeth Sylfaen mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 2 Celfyddydau Gweledol Coleg Gŵyr Abertawe
Lefel 3 Cyrsiau Amser Llawn gyda Blwyddyn Sylfaen Prifysgol Abertawe
Lefel 4 BA Dyniaethau, Gradd Ran-Amser Prifysgol Abertawe
Lefel 4 Cyrsiau Amser Llawn Prifysgol Abertawe
Lefel 7 Astudiaeth Ôl-Raddedig Prifysgol Abertawe
Lefelau Arall Cyrsiau Cymraeg Dysgu Cymraeg